Unelmaa rakentamassa.

perjantai 26. elokuuta 2016

Muuttovalmis omakotitalo - Huijausta?

Tiedä oikeutesi!

Varmasti suurimmalle osalle ihmisistä termi muuttovalmis tarkoittaa omakotitalorakentamisessa sitä, että pääset muuttamaan suoraan valmiiseen kotiin ilman osallistumista rakentamisprosessiin. Maksat tällöin talopakettitoimittajalle toki myös enemmän, mutta pääsethän helposti muuttamaan valmiiseen kotiin ja pääset keskittymään omaan ydinosaamiseesi, sekä omiin työtehtäviin ja perheeseesi.  Ei varmasti tule kenellekään yllätyksenä, että tuo termi on harhaanjohtava ja talopakettitoimittajat käyttävät sitä erittäin mielellään hyväkseen.

Olin valmistautunut itsekin siihen, ettei tuo muuttovalmisomakotitalopaketti ole sitä mitä talopakettitoimittajat sillä lupaa. En kuitenkaan ajatellut tulleeni näin huijatuksi. Haluaisinkin, että muut olisivat fiksumpia ryhtyessään moiseen projektiin.  Aluksi tarkista, että onko kyseessä yrityksen markkinointinimi ja kuka yrityksen todella omistaa (En löytänyt Ainoakodin y-tunnusta, joten en voinut tarkistaa asiaa, noh syyhän selvisi kaupantekotilaisuudessa). 

Me emme halunneet lähtökohtaisesti Design-taloa, koska olimme kuulleet useammalta tutulta huonoja kokemuksia sen asiakaspalvelusta ja viimeistelyn laadussa. Valitsimmekin Ainoa-kodin, sillä materiaalivalikoima sen osalta on laajempi. Sovimme kauppasummasta ja toimitussisällöstä ja kauppakirjan allekirjoittamisen yhteydessä huomasin, että kyseessähän on Pohjolan Design-talo Oy. Harmittelin asiaa, sillä talomyyjä ei maininnut sanallakaan tuosta aiemmin eikä edes kaupantekovaiheessa eikä edes silloin kun haukuin Design-taloa hänelle. Emme kuitenkaan nyt tuossa vaiheessa enää halunneet aloittaa prosessia alusta ja kääntyä toisen talotoimittajan puoleen (mikä olisi varmastikin ollut Kastelli, sillä heidän tarjouksensa oli jo lähtökohtaisesti samasta toimitussisällöstä 30000 euroa edullisempi). Meillä muuttovalmis omakotitalo on tehty omien suunnitelmiemme pohjalta. Olemme toimineet itse rakennuksen arkkitehteina.

Ainoakodin sivuilla http://www.ainoakoti.fi/ ei ole missään mainittuna Design-taloa. Miksi? Mielestäni tässä johdetaan asiakasta harhaan. En myöskään löytänyt helposti tällä nimellä rekisteröityä tuotemerkkiä Design-talolle. Miksi?
Onko koti muuttovalmis, jos sinulla on kuitenkin seuraavat tehtävät (toki maatyöt, rakennuslupa-asiat ymmärtää hyvin, mutta nämä seuraavat kohdat):

 • Työpäällikkönä toimiminen, lisäkustannusten minimoiminen ja laadun varmistaminen päivittäin ja työmaalla käyminen myös työajalla lähes päivittäin
 • Yhteyshenkilönä toimiminen kuljetusliikkeille ja kaikille aliurakotisijoille (he soittavat tiiviisti ja kysyvät sinulta neuvoja)
 • Otsalautojen, terassien ja pilareiden maalaus (jos on puuverhous, ulkopuolinen maalaus kuuluu ostajalle)
 • Kaikkien tavaralähetysten vastaanotto ja sisäänkanto (poikkeaa sopimuksesta)
 • Jätteiden poiskuljetus tontilta ja jätelavan hankkiminen
 • Talon rakennusaikainen siivous ja loppusiivous
 • Lämmityspuhaltimen ja alkusammutusvälineiden hankkiminen
 • Talon pienten varusteiden hankkiminen ja asennus: verhotangot, pyyhekoukut, telineet yms. (tämän ymmärrän toki, mutta osa varmasti haluaa nämäkin valmiina ja sitähän se muuttovalmis tarkoittaa!)

Onko talon kauppahinta virallinen, jos muutoshinnat määritellään kauppasopimuksen ulkopuolisella hinnastolla? Muutoshinnat tulee ehdottomasti olla käyty läpi ostajan kanssa ennen kauppasopimuksen allekirjoittamista. Talotoimittaja ei halua käydä muutoshintoja kuitenkaan läpi kauppasopimustilanteessa, koska tietää itsekin hintojen olevan kohtuuttomia ja tällöin ostaja voi perääntyä kaupan teosta. Tämän vuoksi Design-talo yrittää jälkikäteen vedota hinnastoon, jota ei ole missään vaiheessa ostajan kanssa käyty läpi. Vihjeenä: pyydä muutoshinnasto nähtäväksi ennen kauppasopimuksen allekirjoittamista. Lisäksi Design-talon ”Ainoakodin” järjestelmä ei valitettavasti tue kaikkia vaadittavia toimitussisältömuutoksia, joita ennen kauppasopimusta pitäisi sopimukseen kirjata, heillä on taas mahdollisuus vedota siihen, että asiaa ei olla käyty läpi. 

Me emme saaneet esimerkiksi lisättyä seuraavia muutoksia ollenkaan kauppasopimukseen heidän järjestelmän kankeudesta johtuen, ainoastaan oman asunnon myyntiehto ja keittiön hyvityshinta 100 % saatiin lisättyä (huom, normaalisti hvyityshinta siitäkin on vain 60 % jos ei ole tarkkana ja haluaakin hankkia keittiön muualta):


 • Isot lattiaan asti olevat ikkunat
 • Materiaalivalinnat
 • Takuuajan vakuus
 • Listattomuus
 • Sisäkaton tarkka korkeus

Ainoakoti/Design-talo antaa mahdollisuuden jättää kyseisen työtehtävän esimerkiksi kokonaan toimitussisällöstä pois. Onko tämä muuttovalmiin omakotitalon idea? Ei missään nimessä ole. En halunnut taloa sisustusvalmiina, koska olen päivätöissä sekä lisäksi pyöritämme iltaisin toiminimeä! Eihän laatoitusta esimerkiksi jätetä pois, jos Designtalo vaatii laatoituksen muutoshintana aivan järjettömiä. Silloin hinnasta tulee neuvotella, koska muutoshintoja ei ole käyty läpi ennen kauppakirjan allekirjoittamista ja hinnan tulee vastata yleisiä hinnoitteluperusteita. Ostaja on siis täysin pattitilanteessa, johon yritys ei toimillaan saa Suomessa syyllistyä:

1) Hyvitetään laatoitus: tällöin he hyvittävät siitä aivan järjettömän vähän koko talon osalta ja hyvityshinta on paljon pienempi kuin muutoshinta, joka asiakkaalle tulee lisähintana. Nämä eivät ole keskenään synkronoituina, tietystikään. Tässä tapauksessa muuttovalmiista omakotitalosta, josta olet maksanut, syntyy sisustusvalmisomakotitalo. Ostaja on siis kierteessä, josta ei pääse pois, vaikka sinulla on perusteita ja heillä ei ole. Lamppujen osalta esimerkiksi, ostaja joutuu maksamaan lampusta joka tapauksessa 50 %, vaikka ei haluaisi koko lamppua taloon ja se jätetään toimituksesta pois. Ilmeisesti tämä on laillista?

2) Muutoshinta: sinulle ei ole käyty muutoshintoja läpi, mutta saat talon sellaisena kuin halusit eli ”muuttovalmiina”. Muutoshinta on aivan ylihinnoiteltu ja ylittää yleisen hintatason reilusti (näillä tehdään katetta). Miksi tämä tulisi hyväksyä, jos sitä ei ole käyty kanssasi läpi tai se ei ole kauppasopimuksen liitteenä, kuten pitäisi? Kauppasopimuksessa myös lukee monta eri kohtaa, jotka tukevat sitä, että muutoshinnastoa ei voida ottaa huomioon, sillä sitä ei ole kauppasopimuksessa mukana. Ole siis tosi tarkkana, ettet joudu vedätetyksi.
En saa valitettavasti yrityksen kanssa tuota noin yksinkertaista asiaa sovittua, vaikka olen ilmoittanut hinnan, joka on mielestämme kohtuullinen, toisin kuin heidän vaatimuksensa. Luen mielelläni lakiteksteja ihan vain työnikin puolesta ja haluan muistuttaa miten tärkeää on, että kuluttaja tietää oikeutensa eikä anna periksi. Ohessa pätkiä kuluttajansuojalaista, johon Designtalo ei ilmeisesti ole tutustunut, sillä toimii muun muassa muutoshintojen osalta sen vastaisesti:


"2 luku (29.8.2008/561)

Markkinointi ja menettelyt asiakassuhteessa

1 § (29.8.2008/561)

Hyvän tavan vastaisen markkinoinnin ja sopimattoman menettelyn kielto

Markkinointi ei saa olla hyvän tavan vastaista eikä siinä saa käyttää kuluttajien kannalta sopimatonta menettelyä. Sopimatonta menettelyä ei saa käyttää myöskään asiakassuhteessa."


"6 § (29.8.2008/561)

Kielto antaa totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia tietoja

Markkinoinnissa tai asiakassuhteessa ei saa antaa totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia tietoja, jos tiedot ovat omiaan johtamaan siihen, että kuluttaja tekee ostopäätöksen tai muun kulutushyödykkeeseen liittyvän päätöksen, jota hän ei ilman annettuja tietoja olisi tehnyt."


"7 § (29.8.2008/561)

Olennaisten tietojen antamatta jättäminen

Markkinoinnissa tai asiakassuhteessa ei saa jättää antamatta sellaisia asiayhteys huomioon ottaen olennaisia tietoja, jotka kuluttaja tarvitsee ostopäätöksen tai muun kulutushyödykkeeseen liittyvän päätöksen tekemiseksi ja joiden puuttuminen on omiaan johtamaan siihen, että kuluttaja tekee päätöksen, jota hän ei olisi riittävin tiedoin tehnyt.

Arvioitaessa tietojen riittävyyttä otetaan huomioon tietojen selkeys, ymmärrettävyys ja oikea-aikaisuus, käytettyyn viestimeen liittyvät rajoitteet sekä elinkeinonharjoittajan muut toimenpiteet olennaisten tietojen antamiseksi kuluttajille."


"8 § (30.12.2013/1211)

Tiedonantovelvollisuus tarjottaessa yksilöityä kulutushyödykettä

Tarjottaessa yksilöityä kulutushyödykettä tiettyyn hintaan markkinoinnista on käytävä ilmi:

1) kulutushyödykkeen pääominaisuudet siinä laajuudessa kuin on asianmukaista ottaen huomioon kulutushyödyke ja käytetty viestin;

2) elinkeinonharjoittajan nimi ja maantieteellinen osoite sekä, jos elinkeinonharjoittaja toimii toisen elinkeinonharjoittajan asiamiehenä tai edustajana, samat tiedot hänen päämiehestään;

3) kulutushyödykkeen kokonaishinta veroineen tai, jos täsmällistä hintaa ei hyödykkeen luonteen takia kohtuudella voida ilmoittaa, hinnan määräytymisen perusteet;

4) tarvittaessa kokonaishintaan sisältymättömät toimituskulut tai, jos näitä kuluja ei voida kohtuudella laskea etukäteen, tieto siitä, että tällaisia kuluja voi aiheutua;

5) maksua, toimitusta, sopimuksen täyttämistä ja asiakasvalituksia koskevat käytännöt, jos ne poikkeavat siitä, mitä kuluttajilla on yleensä aihetta olettaa;

6) mahdollinen oikeus peruuttaa tai irtisanoa sopimus."


"8 a § (30.12.2013/1211)

Ennen sopimuksen tekemistä annettavat tiedot

Sen lisäksi, mitä muualla laissa säädetään tiedonantovelvollisuudesta, elinkeinonharjoittajan on muussa kuin kulutushyödykkeiden koti- ja etämyynnissä ennen kulutushyödykesopimuksen tekemistä annettava kuluttajalle selkeästi ja ymmärrettävästi seuraavat tiedot, elleivät nämä tiedot ilmene muutoin asiayhteydestä:

1) kulutushyödykkeen pääominaisuudet siinä laajuudessa kuin on asianmukaista ottaen huomioon kulutushyödyke ja käytetty viestin;

2) elinkeinonharjoittajan nimi, sijaintipaikan maantieteellinen osoite sekä puhelinnumero;

3) kulutushyödykkeen kokonaishinta veroineen tai, jos täsmällistä hintaa ei hyödykkeen luonteen takia kohtuudella voida ilmoittaa, hinnan määräytymisen perusteet;

4) tarvittaessa kokonaishintaan sisältymättömät toimituskulut tai, jos näitä kuluja ei voida kohtuudella laskea etukäteen, tieto siitä, että tällaisia kuluja voi aiheutua;

5) tarvittaessa maksua, toimitusta ja muuta sopimuksen täyttämistä koskevat ehdot ja asiakasvalituksia koskevat käytännöt;

6) maininta tavaroita koskevasta lakisääteisestä virhevastuusta sekä tarvittaessa maininta asiakastuesta, muista kaupanteon jälkeisistä palveluista ja takuusta sekä niitä koskevista ehdoista;"

Tämä on tärkeä:

"10 a § (30.12.2013/1211)

Lisämaksujen periminen

Ennen sopimuksen tekemistä elinkeinonharjoittajan on pyydettävä kuluttajan nimenomainen suostumus kaikkiin lisämaksuihin, jotka eivät sisälly kulutushyödykkeestä perittäväksi ilmoitettuun hintaan. Nimenomaisena suostumuksena ei pidetä sitä, että kuluttaja ei ole hylännyt elinkeinonharjoittajan käyttämää oletusvalintaa lisämaksun hyväksymisestä.

Jos kuluttaja ei ole antanut nimenomaista suostumusta lisämaksuun, hänellä ei ole velvollisuutta sitä maksaa."

"3 LUKU

Sopimusehtojen sääntely

1 §

Elinkeinonharjoittaja ei saa käyttää kulutushyödykkeitä tarjotessaan sopimusehtoa, jota kulutushyödykkeen hinta ja muut asiaan vaikuttavat seikat huomioon ottaen on pidettävä kuluttajien kannalta kohtuuttomana.

Jos elinkeinonharjoittajien yhteenliittymä laatii kulutushyödykesopimuksia varten sopimusehtoja taikka antaa suosituksia tai ohjeita käytettävistä ehdoista, yhteenliittymän on huolehdittava siitä, ettei sen menettely johda kuluttajien kannalta kohtuuttomien ehtojen käyttämiseen. (16.12.1994/1259)"

Muuttovalmisomakotitalo/Designtalo/Desing-talo/Ainoakoti/Ainoa-koti/Pohjolan Design-talo Oy/Muutoshinnat/Lisähinnat/Kuluttajansuojalaki/ Muuttovalmista omakotitaloa ei olekaan/ Kauppasumman päälle tulee muutoshintoja ja lisätöitä/ Kauppasopimusta ei noudateta/ Kuluttajariitalautakunta/ Jyväskylä / Ruoke

SHARE:

11 kommenttia

 1. Kiitos, tämä auttaa meitä tulevaisuudessa:)

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Kiitos! Kiva kuulla, että tästä on apua ja onnea omaan projektiinne :) Mukavaa viikonloppua myös.

   Poista
 2. Meillä kaupanteko oli kyllä täysin avointa ja muutoshinnastokin saatiin nähtäville. Olimme jo alun alkaen määritelleet aika tarkkaan sen, millaisen talon haluamme ja millaisilla nippeleillä, joten muutoksia ei ole tullut rakentamisen aikana juuri ollenkaan. Kalusteiden hyvityshinta meillä oli 70% (n.3000euroa jäi siis saamatta takaisin), kun vaihdoimme sen toiseen. AinoaKodin sopimuskumppanina olleella Petrakeittiöillä kaikki kalusteet olisivat maksaneet 10.000euroa enemmän kuin mitä nyt ne saimme ja tällaista menettelyä emme olleet osanneet ennustaa PetraKeittiöltä. Eipä heillä tietenkään tarvitse hintoja pyöristellä, kun saavat takuulla sen 3000euroa vaikka kalusteet jäisivät myymättä... törkeää!


  Sellainen vinkki vielä kaikille valmistalorakentajille, että OTTAKAA PALJON KUVIA! Muistakaa seurata töitä, ottakaa kuvia, jotta sieltä on sitten dokumentteja, jos tulee ongelmatilanteita. Meillä aliurakoitsija on tehnyt laatoitukset päin pyllyä ja niitä on pariin kertaan jo korjailtu, vesieristys ei ole määräysten mukainen ja tämä kaikki näkyy meidän onneksemme näissä ottamissamme kuvissa. Näistä on nyt talotehtaan kanssa väännetty, sillä he tietenkin haluavat vain pysyä aikataulussa, iso juna kulkee. Vastuu rakentamisen onnistumisesta on kuitenkin rakennuttajalla, ei talotehtaalla.

  Tsemppiä kaikille rakentajille ja rakennuttajille!

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei,

   kiitos kommenteistasi. Saimme tosiaan neuvoteltua kalusteiden hyvityshinnaksi 100 %, mutta tosiaan noita muutoshintoja ei näytetty meille harmillisesti missään vaiheessa. Moni asia meni Designtalon kanssa hyvin, harmi että moni asia meni myös pieleen :) Hyvä vinkki on tuo eli olen samaa mieltä; paljon kuvia kohteesta.

   Kiitos viestistäsi :)

   Poista
  2. Niin ja samaa mieltä olen tosiaan Petra-keittiöstä/Novartista. Kilpailua on tuolla alalla nykyään todella paljon ja koko ajan tulee uusia ihania kalustetoimittajia markkinoille kansainvälisestikin. Tyylit ovat raikkaita ja moderneja. Sieltä löytyy hinta-laatusuhteiltaan varmasti parempia ratkaisuja!

   Poista
 3. Kiitos tästä. DesignTalojen kanssa juurikin samaa vääntöä meneillään.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Harmittaa tosi paljon, että vääntöä riittää - myös muilla! Vaikka heidän mukaansa, olemme ainoita, joilla ongelmia on :D

   Poista
 4. Moikka! Löysin tämän hieman vanhemman tekstin, nyt kun meilläkin on tullut ongelmia Design-talon kanssa. Itsekin olen yrittänyt lukea lakitekstejä, sillä tuntuu todellakin kohtuuttomalta kaikki nuo lisämaksut, mitä melko mielivaltaisesti peritään. Ihan mielenkiinnosta olisin kysellyt, oletko saanut neuvoteltua asioista Design-talon kanssa näihin lakipykäliin vetoamalla?

  Mielenkiinnolla (ja kauhulla) luen muitakin postauksiasi ongelmista Design-talon kanssa...

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei,

   harmillista kyllä, mutta en. Lakipykäliin vetoaminen ei ole auttanut, olen kyllä kohdat heille alleviivannut ja toimittanut, mutta ei mitään hyötyä ole tästä ollut. Heitä ei oikeastaan kiinnosta noudattaa osaa kuluttajasuojalain pykälistä ja koska tähän toimintaan ei kukaan puutu, niin.. Kuluttajariitalautakuntaan vein tuon meidän laatoituslisähinnan. Eli siinä laskutettiin meiltä muutoksesta n. 380 euroa/h laatoituksesta lisähintaa (yli 2000 euroa). Kuluttajariitalautakunnossa oli tämä asia 2 vuotta ja viime viikolla tuli sieltä kanta; ei tarvetta hyvitykselle, muutoshinta on kohtuullinen, vaikka muutoshintoja ei myyntitilanteessa ollutkaan mukana. Lautakunta ei ottanut kantaa kuin tuon laatoituksen lisähintaan, ei muihin asioihin. Harmillista, että siellä kestää 2 vuotta saada kanta ja ne ovat siltikin vain suosituksia. Tarkastin lautakunnan päätöksen tekijöiden taustoja eikä heillä ollut sitten lopulta edes pätevyyttä rakennusalalla. Noh, joka tapauksessa tuo laatoituksen muutoshintavääntö loppui nyt sitten meiltä siihen.

   Suosittelen mielummin viemään asioita käräjäoikeuden kautta eteenpäin riitatilanteissa, jos Designtalon/Den Finlandin kanssa ei muuten pääse asioissa eteenpäin. Sitä kautta saa nopeammin asioita eteenpäin. He eivät oikein tunnu välittävän siitä, että asiakas ja he varmastikin halauvat vain päästä mielummin sovintoon asioissa. Kukaan ei oikeasti varmasti jaksa turhanpäiväistä riitelyä, mutta kyllä asioiden oikein pitäisi mennä. Olen sitä mieltä, että edelleen nuo muutoshinnat olisi pitänyt ehdottomasti olla myyntitilanteessa kauppasopimuksen liitteenä ja Kuluttajaliitto on myös tässä samaa mieltä.

   Kun teillä koittaa vuosikorjausaika, niin tehkää kattava lista heti katselmukseen valmiiksi ja kompensaatiohintoineen. Näin saatte heti hinnasta sovittua, jos he eivät saa korjauksia ajallaan ja hyvin tehtyä. Meillä he eivät saaneet hyvin eikä ajallaan tehtyä sisätilan korjauksia. Kompensaatiovaatimuksemme poikkesi paljon Designtalon ehdotuksesta, mutta koska emme jaksaneet heidän kanssaan asiasta enää vääntää 4 kuukauden jälkeen, hyväksyimme heidän ehdotuksensa kompensaatiosta. Hoidamme sisätilat itse sitten kuntoon, eikä tuo korvaussumma riitä oikeastaan mihinkään. Eli yhtä kaikki; pysykää tiukkina kompensaatioiden osalta, jos he eivät saa korjauksia tehtyä ajallaan ja hyvin.

   Toivon teille todella paljon tsemppiä ja jos voin jotenkin vain auttaa, niin ole uudelleen yhteydessä :)

   Poista
 5. Moi Laura, your article makes sense. There are so many hidden things behind the nice word 'Muutovalmis'.
  I have to spend a lot of time digging our what is not included in the offer. It is not just that simple, only waiting for the key to be delivered to my hands.
  I am cooperating with Kastelli currently. The sale agent is efficient and warm-hearted. The construction work will start soon. There are many headache thing waiting for me, ground work as the 1st.

  VastaaPoista
 6. Hi,

  thank you for your message. Yes that is so true and hopefully all goes well with Kastelli. I hope you can still enjoy the whole process. Have a nice summer! :)

  VastaaPoista

© Villa Amélie. All rights reserved.
Blogger Designs by pipdig